ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานศูนย์บริการวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 29 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด PDF
ประกาศเจตนารมณ์
ปรับปรุงล่าสุด 06 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด PDF
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานศูนย์บริการวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด 15 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด PDF
e-book เจาะลึก แปรรูป ปตท.
ปรับปรุงล่าสุด 24 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด PDF
NCC Forum หัวข้อ "เจาะลึก แปรรูป ปตท."
ปรับปรุงล่าสุด 21 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด PDF
NCC Forum หัวข้อ "การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์"
ปรับปรุงล่าสุด 19 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด PDF
NCC Forum หัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การในยุค Thailand 4.0"
ปรับปรุงล่าสุด 19 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลด PDF