ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม NCC Forum

 หัวข้อ "การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสำหรับกำลังคนคุณภาพภาครัฐ" วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับของที่ระลึก ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2562 โทร. 027273804 - 5 , 023741174