ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

Nitade@NIDA Live Talk/Teach

ในหัวข้อ "Visual Note for Innovative Communication สื่อสารนวัตกรรม ทำง่ายด้วยภาพ" วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. ผ่านระบบ ZOOM ไม่มีค่าใช้จ่าย โดย... คุณปกรณ์ เต็มใจ วิทยากรด้าน Visual Note และ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ รุ่น 14 นิเทศ@นิด้า ให้เกียรติเป็นวิทยากร