ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3 "ธรรมาภิบาลกับราชการในยุค4.0" ศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ห้อง 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โทร. 027273883

"LAW NIDA RUN 2018"

คณะนิติศาสตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ นิด้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเดินวิ่งการกุศล สัมผัสวิถีชุมชนริมคลองแสนแสบ "LAW NIDA RUN 2018" เดิน-วิ่งด้วยกัน ย้อนตำนานขวัญเรียม 1 เมษายน 2561 เส้นทางเลียบคลองแสนแสบ ช่วงนิด้าฯ - บางกะปิ - สะพานสูง สมัครออนไลน์ได้ที่ www.fanaticrun.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0864144114