ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

โควิค-19 กับเศรษฐกิจไทย การจ้างงาน และภาคการท่องเที่ยว

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการหัวข้อ โควิค-19 กับเศรษฐกิจไทย การจ้างงาน และภาคการท่องเที่ยว ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.45 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม จีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 027273644 / 027273171

#StartupThailand

เพียงคุณมีสถานะเป็นนักศึกษาในปัจจุบันเท่านั้น ลงทะเบียนได้เลย และเตรียมพบกับกิจกรรมที่จะผลักดันให้คุณเป็นผู้ประกอบการ startup - Explore forever เพื่อเรียนรู้ เริ่มต้นหาโอกาส - Talk to people เข้าใจลูกค้า เพื่อเข้าถึง - Better pitch นำเสนออย่างไรให้ตรงใจคนจ่ายเงิน - Hello, Money การลงทุนนี้จะเสี่ยงแค่ไหน - Startup Thailand league เวทีใหญ่แห่งนี้มีเราเป็นพี่เลี้ยง