ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

HROD Talk ครั้งที่ 101

ใครมีปัญหาเรื่องจะคัดเลือก #ใช้คนเก่งอย่างไร โดยดูจาก "ศักยภาพ" ให้ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ไม่สับสน #ZAAP ไม่ได้มีแค่ Party แต่มาดูว่า Potential มาเกี่ยวอะไรกับ ความสนุกสนาน #จุดตัดของนวัตกรรม การจัดการ และภาวะผู้นำมีอยู่จริง 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ฟรี!

WISDOM RUN by shrd nida

กิจกรรมการวิ่งเพื่อระดมทุนเพื่อสร้าง Innovation Learning Space โดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โทร. 027273478