ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ICADA 2018

**Call for Abstracts/Full Papers** The Seventh International Conference on Advancement of Development Administration 2018— Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 7th ICADA 2018—SSIS) Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization May 31 - June 2, 2018

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ "NIDA Sport Club"

จากเดิม ✔️วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-20.00 น. และ✔️วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น. เป็น ✔️วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-19.30 น. และ✔️วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น. **ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป**