ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ

ครบรอบ 63 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ "การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมีสู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ" ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

"ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 -16.00 น. โดยฝึกซ้อมเฉพาะอาคารนวมินทราธิราช ขอความร่วมมือคณาจารย์ และนักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนในวันดังกล่าว เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยปฏิบัติตามผู้นำอพยพหนีไฟด้วย โทร. 027273458