ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

"EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีผลให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์" โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำรองที่นั่งโทร 0897863183 , 0815439507

กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2561 ในปี 2561 มีกำหนดการรับบริจาคโลหิต จำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กันยายน 2561 ครั้งที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ในเวลา 9.00 - 12.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์ สอบถามโทร. 027273437