ผลงานบริการวิชาการ
 
 
ลำดับที่
 
1 การประเมินเงินสำรองค่าชดเชยการเลิกจ้างงานตามกฎหมายแรงงานไทย Nov 01, 2015 วิจัย ประกันภัย
2 EGAT Enhancing Program for Levels 4-7 Sep 22, 2015 ที่ปรึกษา ทรัพยากรมนุษย์
3 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์สำหรับองค์กรยุคใหม่ Aug 01, 2015 ที่ปรึกษา ทรัพยากรมนุษย์
4 โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น May 20, 2015 ที่ปรึกษา ทรัพยากรมนุษย์
5 โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร บริษัทเรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด May 20, 2015 ที่ปรึกษา ทรัพยากรมนุษย์
6 โครงการการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางกลยุทธ์ระดับฝ่ายและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ May 08, 2015 ที่ปรึกษา ทรัพยากรมนุษย์
7 การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน May 01, 2015 ที่ปรึกษา ทรัพยากรมนุษย์
8 โครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากร : PTTEP Employee Engagement (Pulse Survey) May 01, 2015 ที่ปรึกษา ทรัพยากรมนุษย์
9 โครงการศาสตร์และศิลป์การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น Apr 01, 2015 ที่ปรึกษา ทรัพยากรมนุษย์
10 การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการวิจัยองค์กร Apr 01, 2015 ที่ปรึกษา การจัดการ / การบริหาร
   
Page : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252] ถัดไป >>